Дестинација

Сончев брег

Бугарија

Сончев брег се наоѓа во јужниот дел на брегот на Црно море, а важи за најголемиот туристички центар во Бугарија. Овој бисер на бугарското приморје се карактеризира со мирно море и прозирно чиста вода поради која е доста популарен помеѓу туристите.