+38923228603 | 078/421-295 biserprom.mk@gmail.com
+38923228603 | 078/421-295 biserprom.mk@gmail.com

За Нас

Дознај нешто за Бисер Пром

За нас

Туристичка агенција „Бисер пром“ од Скопје е формирана и започна да работи од 1991 година а со сопствено претставништво од 1998 година. Формирана е во градот Скопје, Р.Македонија и е членка на Стопанската Комора за туризам на Македонија (СКТМ) 

11

ТА Бисер Пром  како туристичка агенција располага со сертификати за професионална компетентност во патниот сообраќај која ја поседува управителот, како и сертификати за проефесионална компетентност во патниот сообраќај која ја поседуваат нашите возачи.За успешната работа и развој најзаслужни се вработените во оваа агенција кои многу професионално и доследно ги извршуваат своите обврски.

  • „А“лиценца за вршење туристичка дејност
  • Лиценца за за вршење на линиски превоз во внатрешниот патен сообраќај
  • Лизенца за вршење на слободен превоз во внатрешниот патен сообраќај
  • Лиценца за вршење на линиски превоз во меѓународниот патен сообраќај
  • Лиценца за вршење на слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај

Дејности

ТА Бисер Пром има две дејности:

  1. Превоз со сопствени високотуристички автобуси и минибуси за оранизација на секаков тип на патувања(ексурзии,шопинзи,семинари,приватни веселби,конгреси….) и изнајмување на истите.
  2. Агенциско работење: организација на секаков тип на патувања,продажба на автобуски карти,резервација на хотели во земјава и станство и др.
11

Iso 9001:2015

Од 2020 година Бисер Пром се стекна со ISO сертификат 9001:2015

11

ISO 14001: 2015

 Исто така во 2020 година Бисер Пром се стекна со ISO сертификат 14001:2015