+38923228603 | 078/421-295 biserprom.mk@gmail.com
+38923228603 | 078/421-295 biserprom.mk@gmail.com

Начин и услови за плаќање


Цените на веб страната се изразени во Евра (освен ако не е дефинирано поинаку), додека плаќањето се врши исклучиво во денари по курс од 62,0 мкд за 1 еур.

Со пријавување и склучување на договор за аранжман, клиентот е потребно да изврши авансна уплата во висина од од 30% од вкупниот износ на аранжманот, освен во ситуации кога според програмските услови е предвидено поинаку (на пример за промотивни понуди, ран букинг, акции, специјални промоции, итн.). Преостанатиот износ се плаќа согласно програмата, но не подоцна од 15 дена пред патување.


Резервации и уплати може да се вршат на следниот начин:

1. Директно во  канцелариите на Бисер Пром 

» Во готово со денарска уплата

» Безготовински со платежна картичка (Visa, Master, Maestro, )

2. Електронски (онлајн) со платежни картички преку веб страната на Бисер Пром .

»  Електронско плаќање со картици

3. Банкарски трансфер на некоја од сметките на Бисер Пром .

4. Преку партнерската мрежа од агенции (субагенти) на Бисер Пром .